Minusta

Tietoja minusta

Nimeni on Maarit Väisänen.
Koulutustaustaltani olen sosionomi AMK sekä yhteiskuntatieteiden maisteri. Pääaineenani oli sosiaalityö. Lisäksi olen IASTI:n sertifioima Advanced Solution-Focused Practitioner eli vapaasti suomennettuna ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (Lyhytterapiainstituutti 2020) sekä VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja. Asiakastyötä olen tehnyt reilut parikymmentä vuotta erilaisten sairausryhmien, työikäisten, ikääntyneiden sekä eri ikäisten omaishoitoperheiden parissa. Olen toiminut terveydenhuollon ja kuntoutuksen sosiaalityöntekijänä sekä järjestön projekti- ja johtotehtävissä. Olen Valviran laillistama sosiaalityöntekijä.

Aikaisempi työhistoriani on herättänyt kiinnostukseni kannustavaa ja myötätuntoista, mutta tavoitteellista asiakastyötä kohtaan. Työskentelyni mm. neurologisesti sairastuneiden tai tapaturmaisesti vammautuneiden parissa loi pohjaa työskentelyotteelleni, jossa asiakkaan ihmisyys ja elämän kokonaisuus tulee huomioida osana hänen kuntoutumis- tai toipumisprosessiaan. Onhan sairaus tai äkillinen vammautuminen koko elämää ravisutteleva muutos ja samalla koko perhettä koskettava uusi ja tuntematon tie.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on IMG-20190913-WA0008-768x1024.jpg

Asiakastyössä olen myös nähnyt, kuinka yllättäen elämä voi muuttua. Kuinka huomaamatta vakava sairaus asettuu taloksi. Samalla olen myös saanut nähdä, kuinka vaikeistakin kokemuksista voi toipua ja hankalatkin matkakumppanit asettuvat osaksi omannäköistä arkea. Ne löytävät paikkansa ja osoittavat yleensä oman arvonsa uusien näkökulmien ja arvojen kirkastajana hiukan myöhemmin. Myös tukiverkostoilla ja avun pyytämisellä sekä vastaanottamisella on suuri merkitys. Palvelujärjestelmän tarjoamat tukipalvelut ja etuudet auttavat osaltaan omannäköisen elämän mahdollistamisessa.

Omaisten kanssa työskennellessä näin kuinka helposti läheisen hoivavastuun alle voikaan uupua. Vastuu, huoli ja arjen pyörittäminen valtaavat elämän, eikä oman itsensä toteuttamiselle tai levolle jää aikaa, eikä mahdollisuuksia. Yhteisellä työskentelyllä olemme kuitenkin pystyneet löytämään hetkiä pysähtymiselle, palautumiselle sekä omien arvojen ja oman identiteetin kirkastamiselle.

Esimiestehtävissä olen oppinut, kuinka vahvuuksien ja onnistumisten kautta rakennetaan motivoitunutta sekä innovatiivista yhteisöä. Kiitoksella ja kannustuksella on uskomaton vaikutus! Virheiden ja epäonnistumisten osoittamisen sijaan voimme alleviivata onnistumisia sekä nähdä niiden yksityiskohtia. Samalla voimme antaa tilaa toistemme erilaisuudelle ja sen luomille mahdollisuuksille. Yhteisen unelman toteuttamiseen vaaditaan kuitenkin yhteistä keskustelua ja eriävienkin mielipiteiden kanssa työskentelemistä sekä sen tunnistamista, tarvitaanko määränpäähän saapumiseen aina samanlaisia työskentelytapoja vai voidaanko sinne edetä erilaisin matkustusvälinein. Rohkeasti kokeillen ja samalla oppien. Iloitsen siitä, että järjestökentällä tällainen työskentely mahdollistui ja saimme kehittää toimintaamme kohderyhmien tarpeita vastaavaksi. Yhdistäen kokemusasiantuntijuutta sekä ammatillista osaamista.

Pidän tärkeänä, että jokainen ihminen tulee kohdatuksi ja kuulluksi omana itsenään luottamuksellisessa ilmapiirissä. On sitten kyseessä yksilöasiakas, perhe tai työtiimi, jonka kanssa työskentelen.

Työtäni ohjaavat arvot painottuvat toisten kunnioittamiseen, rehellisyyteen sekä avoimeen vuorovaikutukseen. Toivon voivani auttaa muita asettumaan hetkeksi itsensä äärelle, näkemään oman arvonsa, kirkastamaan unelmiaan sekä löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat toivotun tulevaisuuden rakentamisen. Pala palalta.